زمزم 4 قرآن وحدیث
24 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت همکاری ومسول اجرائی پروژه
زبان : فارسی
مجموعه آثارپژوهشکده درخصوص قرآن وحدیث